Referenčni projekti

Že vrsto let nam zaupajo številni poslovni partnerji.
To je priznanje, ki ga vsakodnevno potrjujemo s/z:

kvaliteto

številni merilniki nivoja in tlaka uspešno delujejo v težkih delovnih pogojih v praktično vseh največjih vodovodnih sistemih v Sloveniji

tradicijo

več kot 30 let razvoja, proizvodnje in prodaje merilno regulacijske opreme

servisom

podjetje ima lastno servisno službo

inovativnostjo

v produkte vgrajujemo komponente najnovejših tehnologij, koncept produktov je prilagojen najtežjim delovnim pogojem, v katerih deluje merilna oprema in predvsem izkušnjam naših partnerjev in inovativnosti naših razvojnih inženirjev

svetovanjem

pri reševanju specifičnih tehnoloških problemov svetujemo izbor oz. optimalni koncept izbire merilne opreme. Smo proizvajalci merilne opreme, zato tudi svetujemo tako, da so zmogljivosti merilne opreme kar najbolje izkoriščene. Ker vgrajujemo izkušnje in zahteve naših partnerjev v naše proizvode že v fazi razvoja, ponujamo več – proizvodi so prilagojeni specifičnim zahtevam oz. aplikacijam naših partnerjev.

V referenčni listi so navedeni večji objekti oz. sistemi, kjer deluje naša merilno – regulacijska oprema.

 • JAVNO PODJETJE VODOVOD –
 • KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., LJUBLJANA
 • MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE d.d., MARIBOR
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o., VELENJE
 • RIŽANSKI VODOVOD d.o.o., KOPER
 • MARJETICA KOPER d.o.o.
 • KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o., KRANJ
 • JP PRLEKIJA d.o.o.
 • VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
 • KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.o.o., PTUJ
 • VODOVOD – KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o., CELJE
 • VODOVOD IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., NOVA GORICA
 • HYDROVOD d.o.o., KOČEVJE
 • JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., DOMŽALE
 • JAVNO KOMUNALNO PODJETJE SLOVENSKE KONJICE d.o.o., 
 • JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC d.o.o., ŽALEC
 • JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o., MOZIRJE
 • JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o., TRBOVLJE
 • KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., SEŽANA
 • KOSTAK, KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d., KRŠKO
 • KOVOD POSTOJNA d.o.o.
 • KOMUNALA d.o.o., IDRIJA
 • KOMUNALA d.o.o. SEVNICA, SEVNICA
 • KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o., SLOVENSKA BISTRICA
 • KOMUNALA TOLMIN, JAVNO PODJETJE d.d., TOLMIN
 • KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA BISTRICA , ILIRSKA BISTRICA
 • KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., ORMOŽ
 • LOŠKA KOMUNALA d.d., ŠKOFJA LOKA
 • OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE d.o.o., ROGAŠKA SLATINA
 • KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o., AJDOVŠČINA
 • KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o., RADOVLJICA
 • J K P – ŠENTJUR JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o., ŠENTJUR
 • KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
 • KOMUNALA METLIKA d.o.o.
 • KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
 • JP KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA, PRESERJE
 • KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d., BREŽICE
 • KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d.o.o., LOGATEC
 • JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., SL. GRADEC
 • AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE (ARSO)
 • AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE (ARAO)
 • HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI D.O.O.
 • NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
 • ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, LJUBLJANA
 • GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
 • DARS d.d.
 • PETROL d.d., LJUBLJANA
 • KOLEKTOR SISTEH d.o.o.
 • CMC GROUP d.o.o.
 • GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE , LJUBLJANA
 • IRGO
 • IRGO CONSULTING d.o.o.
 • HGEM d.o.o.
 • GEOLOGIJA IDRIJA d.o.o.
 • GEOINŽENIRING d.o.o.
 • ALFAGEO d.o.o.
 • GEOTECH d.o.o.
 • LEK FARMACEVSKA DRUŽBA d.d., LJUBLJANA
 • RTH, TRBOVLJE – HRASTNIK d.o.o. TRBOVLJE
 • RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA V ZAPIRANJU d.o.o., IDRIJA
 • RUDNIK ŽIROVSKI VRH, GORENJA VAS
 • JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., LJUBLJANA
 • ENOS d.d. JESENICE
 • MOL SLOVENIJA
 • OMV SLOVENIJA d.o.o., KOPER
 • INTERINA d.o.o., LJUBLJANA
 • TERME BANOVCI d.o.o.
 • SAVA TURIZEM d.o.o.
 • TERME LENDAVA d.o.o.
 • TERME ČATEŽ d.d.
 • TERME LENDAVA d.o.o.
 • DROGA KOLINSKA d.d., LJUBLJANA
 • METRONIK d.o.o., LJUBLJAN
 • SAVATECH d.o.o., KRANJ
 • KOTO d.d., LJUBLJANA
 • MEDICOP d.o.o., MURSKA SOBOTA
 • MTA MESSTECHNIK GMBH
 • ELIMP d.o.o.
 • SAB ADRIA d.o.o.