OdločitvE za prihodnost

Predstavitev podjetja

V podjetju ELTRATEC d.o.o. že več kot 30 let razvijamo in proizvajamo merilno regulacijsko opremo. Začetek proizvodnje sega v leto 1985, leta 1996 se je podjetje kadrovsko okrepilo in preimenovalo v ELTRA Lavrenčič Silvo s.p. Povečan obseg poslovanja, novi programi in nova organiziranost so narekovali preoblikovanje podjetja v letu 2009 v družbo ELTRATEC d.o.o.

V tem času smo postali vodilni slovenski proizvajalec merilno regulacijske opreme predvsem na področju meritev nivoja in tlaka, registratorjev podatkov (data loggerji) za uporabo v okoljevarstvenih monitoringih in sistemov za daljinski prenos podatkov (GSM/GPRS/3G/4G, WI-FI, LoRa).

Merilna oprema je plod našega znanja in večletnih izkušenj. Pri razvoju nove opreme so dragoceno vodilo izkušnje in priporočila naših partnerjev. Naše kompetence in dolgoletne izkušnje so pripomogle k temu, da naši merilni opremi zaupajo vsa največja vodovodna podjetja v državi, največja podjetja za distribucijo toplotne energije, hidrogeološka podjetja, hidroelektrarne ter državne agencije.

Vizija podjetja

(P)ostati želimo vodilni proizvajalec merilno regulacijske opreme in sistemov za prenos podatkov na področjih dejavnosti podjetja v Sloveniji ter z visoko tehnološkimi izdelki postati prepoznaven in zanesljiv partner v ožjem in širšem evropskem okolju.

Produkti

Aplikacije

Storitve

Poslanstvo

Z našo opremo se aktivno vključujemo v reševanje okoljevarstvene problematike (monitoring vodnih virov pitne vode, zmanjševanje vodnih izgub pri distribuciji pitne vode), v varčevanje energije (monitoring za optimalno proizvodnjo in distribucijo toplotne energije) in monitoring raznih okoljskih parametrov.

Pomanjkanje čiste pitne vode in energije, klimatske spremembe, potreba po ustreznih informacijah so problemi, ki se dotikajo vseh nas. Zato želimo slediti temu izzivu in ostati aktivni član skupine podjetij in ustanov, ki se ukvarjajo z reševanjem tovrstne problematike. Zaradi kompleksnih in specifičnih problemov ter zelo hitrega razvoja tehnologije v svetu so tudi rešitve oz. aplikacije specifične, zato partnerjem in uporabnikom svetujemo pri izboru koncepta in opreme z željo po učinkoviti in uspešni rešitvi problema.

Aktualno

Sejem KOMOT 2023!

Sejem KOMOT 2023!

Med 17. in 19. majem 2023 smo se udeležili sejma komunalne opreme, ravnanja z odpadki ter vodnih tehnologij KOMOT 2023, ki je potekal v Celju. Vsem obstoječim ter novim poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za obisk ter izmenjavo zanimivih idej in mnenj.

Daljinsko odčitovanje wM-BUS!

Daljinsko odčitovanje wM-BUS!

Razvili smo koncentrator za daljinsko odčitovanje vodomerov preko wM-BUS protokola, ki omogoča brezžično pobiranje podatkov iz vodomerov ter nadaljnji mobilni prenos zbranih podatkov na strežnik upravljalca sistema! Prednosti sistema: => Nadzor porabe posameznih...

Novi registratorji podatkov podjetja Eltratec!

Novi registratorji podatkov podjetja Eltratec!

Predstavljamo vam osveženo ponudbo registratorjev podatkov podjetja Eltratec! Razvili smo nove tipe registratorjev podatkov, ki zaradi najnovejših tehnoloških rešitev uporabniku prinašajo ogromno dodane vrednosti: registrator MGM 100 - vodonepropustno ohišje v zaščiti...