Daljinsko odčitovanje wM-BUS!

Jun 6, 2023

Razvili smo koncentrator za daljinsko odčitovanje vodomerov preko wM-BUS protokola, ki omogoča brezžično pobiranje podatkov iz vodomerov ter nadaljnji mobilni prenos zbranih podatkov na strežnik upravljalca sistema!

Prednosti sistema:

=> Nadzor porabe posameznih števcev (porabnikov) praktično v realnem času, kar vodi do informacij za oceno vodnih izgub v realnem času v tem delu mreže

=> Nadzor pretočnih razmer tudi na mikro nivoju vodovodnega omrežja

=> Zaznavanje izteka vode pri porabniku (nenormalna poraba) in obveščanje porabnika o napaki v njegovi instalaciji

=> Zaznavanje večjih odvzemov vode porabnika

=> Nadzor porabe vode v kriznih razmerah omogoča hitro in ustrezno ukrepanje

=> Zagotovljeni podatki za mesečni obračun vodarine

=> Solarno napajanje koncentratorja za energetsko optimizacijo sistema