Regulatorja MR 102 in MR 204

Univerzalni mikroprocesorski regulator, ki se uporablja za meritev in regulacijo električnih in neelektričnih veličin.

Univerzalna mikroprocesorska regulatorja, ki se uporabljata za meritev in regulacijo električnih in neelektričnih veličin. LED zaslon prikazuje merjeno veličino (temperaturo, nivo, tlak…) in v času nastavitev tudi vse preklopne nivoje (limitne pare). Merilno območje in preklopni nivoji (vklopi in izklopi relejev) so programabilni.
Uporaba: vodovodi (regulacija nivoja), toplovodna tehnika (regulacija temperature), industrija…

Tehnične podrobnosti

Dodatne informacije

Napajanje

230VAC, 50Hz ali 24VDC (MR 204); 12 ali 24VDC (MR 102)

Vhod

DC tok (4-20mA, 0-20mA), DC napetost, potenciometer, senzor PTC, PT100, PT1000

Izhod

4 releji (MR 204); 2 releja (MR 102)

Merilno območje

programabilno

Prikaz

LED zaslon – 4 digit (MR 204); 3 digit (MR 102)
LED diode za indikacijo vklopa posameznega releja

Montaža

dimenzije čelne plošče:
MR 204 – 96 x 48 mm za vgradnjo
MR 102 – 72 x 48 mm za vgradnjo

Želite več informacij?