Razvoj prenosnega merilnika vlage v tleh

Jan 1, 2019

V okviru javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, podjetje Eltratec d.o.o. izvaja projekt z nazivom:

»Razvoj prenosnega merilnika vlage v tleh«

Cilj projekta je razviti merilnik vlage oz. količine vode v tleh, ki deluje na osnovi meritev sprememb električne kapacitivnosti tal v odvisnosti od količine vode, ki se nahaja v tleh, ter podporne elektronske elemente za prenos in prikaz meritev na treh različnih nivojih.

Natančne in zanesljive meritve količine vode v tleh so ključne za učinkovito in ekonomično vodenje delovanja namakalnih sistemov ter za regulacijo tehnoloških procesov v vrtnarski pridelavi rastlin, še posebej v rastlinjakih. Boljše vodenje tehnoloških procesov, ki je podprto z uporabo naprednih digitalnih tehnologij, je tudi bistvena komponenta preciznega kmetijstva, ki se zaradi svoje večje učinkovitosti, racionalne rabe dela in sredstev ter manjših negativnih vplivov na okolje vse bolj uveljavlja tako v svetu kakor tudi pri nas.

Višina celotnih stroškov operacije: 253.724,30 EUR; Višina sofinanciranja: 114.175,92 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)